Assessmentservice

Jeg hjælper en række af mine kunder med test af jobkandidater.
Det sikrer bedre kvalitet og færre fejlansættelser.

Test af jobkandidater

Jeg hjælper mine kunder med at teste kandidater til jobs.

Der er flere grunde til at kunderne efterspørger denne service:

  • Kunderne ved at det er for dyrt at fejlansætte
  • Kunderne har meget få ansættelser, så det er for dyrt, at uddanne en intern medarbejder til det
  • Kunderne vurderer, at det vil være en fordel, at få en ekstern ”second opinion” inden ansættelsen.

Også til udvikling af teams

Jeg laver også tests, for at få skabt fokus på udviklingen af den enkelte medarbejder i et team. Jeg laver tests af alle medarbejdere, med efterfølgende samtale om medarbejderens styrker og udviklingsområder.

 

Jeg hjælper også gerne jer

Jeg kan nu tilbyde disse tests i en større skala. Jeg giver gerne et tilbud på test til rekruttering eller teamudvikling.

Jeg samarbejder med Thomas International og bruger deres værktøjer, der er anerkendte, enkle at arbejde med og lette at forstå. Disse tests gør dig mere sikker i din beslutning.

Jeg anvender følgende værktøjer

Job profil

Jobprofilen er et værktøj der bruges til beskrivelse af den ønskede persontype. Rapporten udarbejdes i samarbejde med virksomheden og CONTRA. Her definerer vi hvilke grundtræk, der skal være tilstede hos kandidaten, for at vedkommende kan komme i betragtning til stillingen.

 

DISC Specialistrapport

Specialistrapporten er en omfattende rapport på tre til seks sider. Fuld beskrivelse af profil III, I og II. Rapporten beskriver de adfærdsmæssige grundtræk, arbejdsmæssige styrker, herunder angivelse af mulige jobområder, beskrivende tillægsord, motivationsfaktorer samt adfærdsforandringer i nuværende arbejdssituation, herunder angivelse af mulige årsager til stress og frustration. Rapporten beskriver desuden adfærd under pres.

 

DISC Kandidatfeedback

Denne rapport kommer med en beskrivelse af kandidatens personlige kendetegn. Rapporten beskriver kandidatens motivationsfaktorer samt de værdier vedkommende kan tilbyde organisationen. Der er alene positive beskrivelser, og ikke noget kritisk. Rapporten udleveres efter samtale til kandidaten.

 

GIA/TST Test

En normativ test der viser kandidatens styrker og begrænsninger i forhold til bestemte opgaver. Rapporten beskriver kandidatens evner på: Ræsonnement, opfattelseshastighed, tal, hastighed og nøjagtighed, sproglig forståelse og evnen til at danne og manipulere billeder og objekter, mentalt.

 

Thomas EIQ følelsesmæssig intelligens

En EIQ viser kandidatens evne til at fungere i nutidens komplekse forretningsmiljø. Rapporten giver en forståelse af kandidatens styrker og begrænsninger, hvordan vedkommende reagerer på tryk, hvor god vedkommende er til at udvikle nye relationer og hvor selvmotiverende og tilpasningsdygtig kandidaten er.

 

EFP

Evne- og færdighedsprøver sikrer, at jeres kandidater har de fornødne evner og færdigheder til at håndtere udfordringerne i jobbet. Evnetests har vist sig at være meget betydningsfulde i forhold til at kunne forudsige fremtidig jobsucces inden for stort set alle jobtyper. Herudover kan færdigheder inden for læsning, skrivning og/eller talbehandling være en forudsætning for at kunne løfte arbejdsopgaverne

  • Omtankeprøve I + II: Problemløsningsevner teoretisk og praktisk
  • Opmærksomhedsprøve: Opmærksomhed for tal og bogstaver
  • Danskprøve/retskrivning: Kvaliteten i retskrivning
  • Ordforråd: Omfang af ordforråd
  • Regneprøve I + II: Omfang af regnefærdigheder uden og med brug af lommeregner

 

Lederens beslutningsstil

Decision Styles™ afdækker lederes og ledergruppers foretrukne måder at træffe beslutninger på og sammenligner beslutningsstilen med en best-in-class profil for det pågældende lederniveau. På den måde kan det hjælpe den enkelte leder eller hele ledergruppen med at blive mere effektive beslutningstagere. Du kan også bruge værktøjet til at udvælge den bedste interne eller eksterne lederkandidat til en given lederstilling samt forberede ledertalenter på lederopgaven.

Det er tidskrævende at ansætte. Det er dyrt at tage fejl!

Vi tilbyder rekruttering, test og vurdering af kandidater.