Effektiv, resultatorienteret ledelse

Den moderne leder ved, at medarbejdere skal ledes forskelligt. På kurset “Effektiv, resultatorienteret ledelse” får du nye ledelsesværktøjer som du kan overføre direkte til din hverdag.

Vil du være en bedre leder?

Som leder giver dette kursus dig værktøjer til at forøge medarbejderens engagement og præstationer gennem en mere effektiv og fleksibel ledelsesform.

De mest effektive ledere anvender ikke én »bedste«-ledelsesstil, men en kombination af forskellige måder at lede på afhængigt af situationen og medarbejderens situation og udviklingsniveau.

Kurset er bl.a. baseret på teorien om »situationsbestemt ledelse«.

Dit udbytte

Deltagerne opnår færdigheder til at lede medarbejderne forskelligt og dermed dække de aktuelle behov for udvikling i forbindelse med den enkelte opgave.

Du får en 180 graders lederanalyse, der viser dine styrker og udviklingsområder som situationsbestemt leder. Inden kurset får dine medarbejdere mulighed for at besvare en analyse, hvor de kommer med deres oplevelse af din adfærd.

Resultatet af kurset er ofte bedre driftsresultater, øget medarbejdertilfredshed og mindre sygefravær.

Få mere materiale

Få tilsendt hele kursusprogrammet – helt uforpligtende!

Næste kursus

16. og 17. maj 2018

på Hotel Koldingfjord

Pris kr. 9.500 excl. moms

Tidligere kursist:

Det har været udbytterigt, lærerigt og samtidig konfronterende!

 

 Tidligere kursist:

Et kursus der er på et plan der er forståeligt og brugbart.Lærerigt og MEGET inspirerende! Ekstremt godt kursus med yderst relevant materiale og et passende højt fagligt niveau.

Contra denmark Palle kjaer

Direktør og kursusleder Palle Kjær har arbejdet med ledelse i mere end 30 år. Palle har trænet og uddannet ledere i landsdækkende detailkæder og mellemstore og store virksomheder siden midten af 90’erne. Desuden er Palle Kjær professionel bestyrelsesmedlem i en række danske virksomheder.

Tidligere kursist:

God vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser! God fordeling mellem elev­aktivitet og underviserens ­gennemgang af stoffet.

Som en del af kurset får du en 180 graders lederanalyse

En 180 graders lederanalyse er en effektiv måde for lederen at få feedback om sin egen lederadfærd. De fleste ledere kender ikke til den indflydelse de har på deres medarbejdere.

Formålet er at sætte fokus på dine stærke sider og begrænsninger som leder, set med omgivelsernes øjne. Det giver dig mulighed for at udvikle på de områder, hvor din adfærd ikke skaber den fornødne motivation og præstationslyst hos medarbejderne.

Analysen er udviklet således, at den afdækker hvorvidt din adfærd som leder svarer til de ledelsesstile, der arbejdes med på kurset »effektiv ledelse«.