Palle Kjær i din bestyrelse

Jeg arbejder i bestyrelser fordi jeg er optaget af at udvikle virksomheder på det strategiske niveau.

Jeg har arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem siden 2001. Mit virkeområde som bestyrelsesmedlem spænder fra detail, service, turisme, entreprenørvirksomhed og salgsorganisationer.

Jeg bidrager med konkrete og mulige løsninger ud fra de strategiske muligheder.

Det er ikke kun på bestyrelsesmøderne jeg er aktiv. Ledelsen trækker ofte på mig i mange spørgsmål mellem møderne. Jeg mener, at man som bestyrelsesmedlem, skal leve sig ind i og være med i virksomheden. Som bestyrelsesmedlem skal man dog ikke drive virksomheden og processerne. Det skal ejeren eller direktøren.

Som bestyrelsesmedlem arbejder man i virksomheden i en begrænset periode. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem, skal til evaluering hvert år. Får vi nok for pengene med de bestyrelsesmedlemmer vi har, eller er deres rolle udtjent? Får virksomheden ikke det nødvendige udbytte, så er det tid at skifte. Dette skal foregå i en åben og ærlig dialog.

Jeg hjælper virksomheder med

  • Rådgivning om udvikling af bestyrelsesarbejdet
  • Sparring med virksomhed/ejer om behov for bestyrelse eller advisory board – eller behov for tilpasning af nuværende bestyrelse
  • Opstilling af kompetenceprofilen for det nye bestyrelsesmedlem – og udarbejdelse af virksomhedsprofil
  • Plan for udvælgelsesprocessen
  • 360 graders bestyrelsesevaluering.

Bestyrelsesposter nuværende

Bestyrelsesmedlem i Ellegård Entreprise
www.eeas.dk

Bestyrelsesmedlem Auluna Private Label APS

Advisory Board Tandlægerne Varde og Ribe
www.berthelsenvaldimarsson.dk

Bestyrelsesformand i Datagruppen Multimed APS
www.multimed.dk

Bestyrelsesformand Fraster
www.fraster.dk

Bestyrelsesmedlem Surf & Ski A/S
www.surfogski.dk

Bestyrelsesformand Campione
www.campione.dk

Bestyrelsesmedlem Lind Larsen
www.lindlarsen.com

Bestyrelsesposter tidligere

Advisory Board ByKlipKlap

Bestyrelsesmedlem i Scandinavian Executive Institute

Bestyrelsesformand Minimum A/S

Bestyrelsesmedlem i Carite Sport A/S

Bestyrelsesmedlem i EL-CON Elanlæg A/S

Bestyrelsesmedlem i El-CON

Bestyrelsesformand HRT Textiles

Bestyrelsesformand Hvide Sande Skibssmedje A/S

Næstformand Indeks Retail Hedensted. Ejer kæderne Bog & Ide, Bøger & Papir, Boghandleren og Legekæden.

Næstformand Indeks Retail Invest Indeks Retail Invest ejede GAD kæden, og en større boghandel i Roskilde.

Bestyrelsesmedlem Helge Rasmussen textiles

Advisory Board Skamstrup Entreprenørforretning

Advisory Board Skamstrup Maskinstation

Advisory Board i Fingerspitz A/S

Bestyrelsesmedlem Easyburn

Bestyrelsesformand Surf & Ski A/S

Bestyrelsesmedlem Asnet

Bestyrelsesformand IN/OUT Hedensted / I dag hedder selskabet Indeks Retail.

Bestyrelsesformand IN/OUT Service Hedensted

Formand Visit Kolding

Næstformand Business Kolding

Bestyrelsesmedlem Tøjeksperten Holstebro

Mentor

Mentor Gl. Brydegaard

Mentor CPH made

Vi har haft Palle Kjær som menigt bestyrelsesmedlem siden april 2013 og som formand siden april 2014.
Palle Kjær har en oprigtig interesse for vores virksomhed. Han er velforberedt og er af egen drift i kontakt med os jævnligt mellem møderne med inspiration og gode råd.
Vi har gennemført en strategiproces som Palle Kjær ledede. Denne proces var af yderst positiv karakter og gav os nye tanker og muligheder for det fremadrettede arbejde i Helge Rasmussen Textiles A/S.
Palle Kjær er målrettet, stiller gode og brugbare krav til os ejere og altid med respekt for, at det er vores virksomhed.
Vi kan give Palle Kjær de bedste anbefalinger som bestyrelsesmedlem.

 

Karsten Rasmussen & Claus Mikkelsen
Helge Rasmussen Textiles A/S

Der er ikke så meget at være i tvivl om.

Din virksomhed skal ikke være ret stor, før du vil få glæde af en professionel bestyrelse.

Der er flere analyser, der viser, at virksomheder med en professionel bestyrelse skaber både bedre resultater, har større andel af omsætning på eksportmarkeder, og er bedre gearet til at håndtere fremtiden end dem uden en professionel bestyrelse.

Palle Kjær
Contra Denmark

Vi har haft Palle Kjær som bestyrelsesformand i Minimum A/S fra september 2015.
Minimum er og har været i betydelig vækst i en årrække, hvilket gør, at vi i ledelsen har set et behov for eksterne folk i vores bestyrelse. Vi har valgt at have en kestern bestyrelse bestående af 3 personer, med forskellige kompetencer, der dækker de behov vi har i de kommende år.
Palle har fra starten haft fokus på, at vi har styr på de strukturelle forhold, så bestyrelsesarbejdet bliver struktureret og formaliseret. Og samtidig har der været fokus på udvikling af omsætningen og udvikling af Minimum.
Palle har fokus på, at strategiplaner bliver målrettet med klare og tydelige mål, og planer på et ret detaljeret niveau, så tanker bliver til handling.
Jeg har samtidig den fornøjelse at samarbejde med Palle på det personlige plan på min lederrolle. Det er meget tydelig for mig, at Palle har en enorm ballast på det ledelsesmæssige, både teoretisk og praktisk.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Palle om at udvikle firmaet frem mod de mål vi har for 2020.

 

Jacob Fisker CEO og medejer
Minimum A/S

Vores samarbejde med Palle Kjær i Bestyrelsen
Vi har i Auluna Private Label arbejde sammen med Palle Kjær i bestyrelsen i Auluna siden september 2015.
Fra starten af har Palle haft en lyst til at forstå vores virksomhed og vores situation for at kunne bidrage optimalt. Allerede efter få måneder fik vi gavn af Palle erfaringer til en konkret strategisk udfordring. Palles evne til at se forretningen på en anden måde end vi gør, gjorde, at vi fandt en løsning vi ikke var kommet på.
Palle forstår vore firma og er forstående for vore udfordringer, men samtidig tør han udfordre os i vores syn på os selv og forretningen på en måde, der gør, at vi bliver motiveret til at prøve nyt og sætte større mål.

Christian Aachmann og Lars Mathiassen
Ejere
Auluna A/S

Palle Kjær har deltaget i EL:CONs bestyrelse siden 2014, hvor han blev valgt efter en rekrutteringsproces. NRGi a.m.b.a. har en koncernstyringsstruktur, hvor der i de enkelte datterselskaber indvælges 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer med fokus på de konkrete kompetencebehov. Palle har i en periode desuden været bestyrelsesformand i et EL:CON datterselskab EL:CON El-anlæg.
Palle har en stærk kommerciel baggrund og er god til at bringe sin viden og erfaring i spil i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Palle har i ELCONs bestyrelse yderligere bidraget med indsigt omkring medarbejder- og lederudvikling ligesom han har indgået i fx opkøbsprocesser med vurderinger omkring management. Palle har en smittende personlighed og bidrager aktivt til udvikling af et godt og positivt bestyrelsesarbejde.

Søren Sørensen
CEO NRGi a.m.b.a.