Det situationsbestemte lederskab

Dette kursus giver dig værktøjer til at forøge medarbejderens engagement og præstationer gennem en mere effektiv og fleksibel ledelsesform.

De mest effektive ledere anvender ikke én ”bedste”-ledelsesstil, men en kombination af forskellige måder at lede på afhængig af situationen og medarbejderens situation og udviklingsniveau. Kurset er bla. baseret på teorien om Situationsbestemt ledelse.

Dit Udbytte

Du opnår færdigheder til at lede medarbejderne forskelligt og dermed dække de aktuelle behov for udvikling i forbindelse med den enkelte opgave hos dine medarbejdere. Du får en 180 graders lederanalyse, der viser din styrker og udviklingsområder som leder. Inden kurset får dine medarbejdere mulighed for at besvare en analyse, hvor de bidrager med deres oplevelse af din lederadfærd.

Indhold på kurset

  • Grundlaget for god ledelse.
  • Hvad motiverer dine medarbejdere.
  • Hvordan arbejder man med medarbejderens motivation og selvtillid?
  • Kompetenceudvikling
  • Effektiv resultatorienteret ledelse. Hvad er det?
  • Afklare medarbejderens udviklingsniveau
  • Hvordan udnytter du dine foretrukne lederstile og hvordan udvikler de lederstile du ikke bruger så ofte?
  • Hvordan kombinerer men medarbejderens udviklingsniveau og lederstile
  • At lede gennem mål
  • Hvilke mål og handlinger skal du som leder sætte dig for din fremtid.

Mere information og tilmelding

Vil du vide mere om dette kursus eller ønsker du at tilmelde dig, så ring eller skriv til mig.

Telefon +45 20 82 70 90

”Kurset har været et af de bedste jeg har gennemført, derfor omfattende stor ros til kursuslederen”

 

”God fordeling mellem elevaktivitet og underviserens gennemgang af stoffet”

”Et kursus der er på et plan der er forståeligt og brugbart”

 

”Det har været udbytterigt, lærerigt og samtidig konfronterende”

”Yderst lærerigt, herligt at man bliver involveret meget i øvelser mm.”

”Ekstremt godt kursus med yderst relevant materiale og et passende højt fagligt niveau”

”Fantastisk kursus”

”Lærerigt og MEGET inspirerende”

”God vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser”