Strategiudvikling

En strategibeskrivelse er et af ledelsens vigtigste redskaber til at udvikle virksomheden. ConTra Denmark hjælper virksomhederne med at udvikle strategien og sætte handling bag strategien.

Jeg har erfaring for, at når man inddrager medarbejderne tidligt i strategiprocessen er der stor sandsynlighed for, at planen faktisk bliver overholdt og målene nået. I denne proces bliver det tydeligt for både ledere og medarbejdere, hvilke behov der er for kompetenceudvikling.

Denne udvikling tilbyder jeg min hjælp til, og der, hvor jeg ikke har kompetencen inhouse, har jeg gode partnere, der kan håndtere dette.

Jeg hjælper virksomhederne med at udvikle strategien og sætte handling bag strategien!

Jeg har erfaring for, at hvis man inddrager medarbejderne tidligt i strategiprocessen er der stor sandsynlighed for, at planen faktisk bliver overholdt og målene nået.

Når strategien er udviklet, skal den føres ud i livet ned til mindste detalje.  Ledere og medarbejderne skal være i stand til at overføre strategien til hverdagshandlinger.

Strategiudvikling

Hvad vil vi med vores virksomhed i fremtiden? Hvad er vores berettigelse på markedet, og hvad styrer vi mod?
Mange virksomheder oplever, at når de vokser bliver det sværere og sværere at få hele organisationen med på strategien. Det er derfor man skal beskrive strategien, og involvere hele organisationen i strategien. Så er der en stor chance for, at det bliver til noget.

Strategiimplementering

Når strategien er udviklet, skal den føres ud i livet ned til mindste detalje.  Det stiller store krav til ledere og medarbejderes forståelse for strategien. Ledere og medarbejderne skal være i stand til at overføre strategien til hverdagshandlinger. Dette gøres bedst ved, at tage medarbejderne med i en proces hvor de giver deres bidrag i arbejdet fra det strategiske niveau til det taktiske og operationelle niveau.